Vi löser era avloppsproblem 08 - 33 81 31

Rörinspektion

Vid återkommande stopp i ett avlopp är kameran ett ovärderligt hjälpmedel för att finna orsaken till stoppen. Vill man ha en bedömning/besiktning av ledningarna vid en rörinspektion så har vi den kamera utrustning som krävs för att filma ledningarna från 18 mm – 225 mm. Aqua avloppsrensning AB är ett auktoriserat TV-inspektionsföretag och är medlem i SSTT, STVF (Sveriges TV-inspektionsföretag)

Stamspolning

Aqua Avloppsrensning AB utför Stamspolning för att undvika stamstopp, översvämningar, fuktskador och därmed höga självrisker. För att undvika höga självrisker måste man underhållsspola avloppssystemet i fastigheten.

Skador som uppstår på grund av igensatta ledningar är både kostsamt och skapar obehag för de boende.

Hetvattenspolning / ångning

Denna metod används företrädelsevis i restaurangkök och liknande, man kan med fördel använda denna metod även vid vanliga stamspolningar. Hetvattnet i kombination med det höga trycket gör att fettbeläggningen i rören smälter. Vi tinar även vattenledningar och avlopp om det fryser och bildas isproppar i rören, givetvis med rätt slang för avsedd ledning.

Aqua Avloppsrensning

Med nu 30 års erfarenhet av fastighetsförlagda avloppssystem vågar vi påstå att vi har den kompetens som krävs.

Vi är idag 5st medarbetare på Aqua, varav 3 certifierade rörinspektörer. Samtliga har lång erfarenhet i branschen. Vi har företaget placerat i Kallhäll, Järfälla. Men arbetar över hela Storstockholm, med fasta priser.

Vi utför Stamspolningar, Akuta avloppsproblem, Rörinspektioner, Besiktningar, Felsökningar, Ledningslokalisering. Vi utför uppdrag åt Rörföretag, Bygg, Kommuner, Privatpersoner, SFV, Brf, Förvaltningsbolag etc.

Kontakta oss, så hittar vi lösningen på era ev. avloppsproblem.

Med vänlig hälsning  Thomas Westerlund