Samarbetspartners/ Referenser

Fastighets AB Stockholmia Handelsbanken Fastigheter
Interoc VVS Fast Partner
Fastighetsägarna Bravida VVS Stockholm
Björnbergs TR3 VVS
Hagbergs fastighetsservice AB Rörknektarna AB
Orwab förvaltning Statens fastighetsverk
Arkitektrör AB JW Rörservice AB
Rörfirman i Gillinge Rörspecialisten AB
Klimatrör AB Sofia rör AB

Sen har vi ju alla andra arbeten som vi utför åt kommuner, förvaltare, rör & byggföretag samt privatpersoner. 30 års erfarenhet av fastighetsförlagda avlopp samt AAA Soliditet och Auktoriserade rörinspektörer, ID-06.

Välkommen med er förfrågan till en seriös samarbetspartner.
Hälsningar Thomas Westerlund med Personal.