Vi löser era avloppsproblem med högtrycksspolning

Högtrycksspolning används företrädelsevis i restaurangkök och liknande, man kan med fördel använda denna metod även vid vanliga stamspolningar. Hetvattnet i kombination med det höga trycket gör att fettbeläggningen i rören smälter.

Vid frusna avlopp tinar vi även vattenledningar och avlopp om det bildas isproppar i rören, givetvis med rätt slang för avsedd ledning.

Aqua Avloppsrensning AB har nu snart 30 års erfarenhet av fastighetsförlagda avloppssystem. Med det vågar vi påstå att vi har den kompetens som krävs för att ge våra kunder ett väl fungerande avlopp, det må vara gammalt eller nytt.

Vi utför underhållsspolning av hela fastigheter “stamspolning”, felsökning vid återkommande problem, rörinspektion med kamera, ledningslokalisering av ledningar.

Vi utför högtrycksspolning över hela Storstockholm

Aqua Avloppsrensning AB jobbar över hela Storstockholm med fasta priser. Solna, Bromma, Stockholm, Spånga, Farsta, Haninge, Huddinge, Sundbyberg, Jakobsberg, Kallhäll, Kungsängen, Bro, Bålsta, Enköping mfl. Våra kunder är statliga verk, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Aqua Avloppsrensning AB

Vi har varit med under utvecklingen av allt modernare teknik inom högtrycksspolning och kamerainspektion av avlopp. Som på ett långsiktigt sätt ger våra kunder ett problemfritt avloppssystem.

När det gäller stamspolning av kök så rekommenderar vi att göra detta ca: vart 4-5:e år, men det skiljer ju såklart mellan fastigheterna då det beror både på rördragningars längd, fall samt rutiner vid det egna köket.

Vi har idag 3 st fullt utrustade spolbilar med kompetent och erfaren personal. Vi är auktoriserade inom rörinspektion av avlopp med fastighetskameror.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna och låt oss tillsammans med er ta fram kostnads- och åtgärdsförslag. Vi tecknar även serviceavtal med föreningar och företag.

Akuta stopp i avloppen tar vi hand om omgående.

Tel. 08 – 33 81 31

E-post: info@aquaavlopp.se

Högtrycksspolning