Aqua Avloppsrensing AB

Avloppsrensning i Stockholm 08 – 33 81 31

Med över 30 års erfarenhet av fastighetsförlagda avloppssystem vågar vi påstå att vi har den kompetens som krävs.

Vi utför uppdrag åt Statliga verk, Privatpersoner, Bostadsrättsföreningar, Fastighetsbolag, Rörfirmor, Kommuner, Byggföretag m.m.

Offertförfrågan

Välkommen med er offertförfrågan.

Vi har fasta priser. Kontakta oss, så hittar vi lösningen på era ev. avloppsproblem.

Vi utför

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning används företrädelsevis i restaurangkök och liknande, man kan med fördel använda denna metod även vid vanliga stamspolningar. Hetvattnet i kombinaton med det höga trycket gör att fettbeläggningen i rören smälter.

Stamspolning

Aqua Avloppsrensning AB utför Stamspolning för att undvika stamstopp, översvämningar, fuktskador och därmed höga självrisker.Skador som uppstår på grund av igensatta ledningar är både kostsamt och skapar obehag för de boende.

Rörinspektion

Vid återkommande stopp i ett avlopp är kameran ett ovärderligt hjälpmedel för att finna orsaken till stoppen. Vill man ha en bedömning/besiktning av ledningarna vid en rörinspektion så har vi den kamera utrustning som krävs för att filma ledningarna från 20 mm – 400 mm.

Akuta avloppsproblem

Akuta stopp löser vi på direkten. Vi har idag 3 st fullt utrustade spolbilar med kompetent och erfaren personal. Vi är auktoriserade inom rörinspektion av avlopp med fastighetskameror.

Besiktningar

Besiktning av avlopp. Vi har idag 3 st fullt utrustade spolbilar med kompetent och erfaren personal. Vi är auktoriserade inom rörinspektion av avlopp med fastighetskameror.
Högtrycksspolning

Felsökningar

Felsökningar av avlopp. Vi har idag 3 st fullt utrustade spolbilar med kompetent och erfaren personal. Vi är auktoriserade inom rörinspektion av avlopp med fastighetskameror.

Ledningslokalisering

Vi utför ledningslokalisering. Vid tveksamheter eller då ritningsunderlag saknas så kan vi med hjälp av en sond lokalisera riktningen av en ledning.

Om skador uppstår och det inte finns ordentlig kartläggning av rörledningarna kan det resultera i att kostsamma ingrepp görs helt i onödan.

Fruset vatten och avlopp

Frusna vattenledningar samt avlopp tinar vi med våra egna hetvattenpannor som sitter monterade i våra fordon. Och självklart med rätt slang till avsedd ledning.

Dessa arbeten kräver att VA-verket kontaktas för avstängning av ventil i gata. Vi stänger och sätter på endast med deras medgivande.

Maskinrensning / Fräsning

Ibland räcker det inte med högtrycksspolning och så kallad fräsning med kätting för att få rent i rören, exempelvis vid kraftiga rotintrång, grov rostbeläggning, betongrester eller liknande. I dessa fall använder vi rensmaskiner i olika modeller och verktyg till dito beroende på rördimension och typ av beläggning.

Vi löser era avloppsproblem 08 - 33 81 31

Har du frågor kontakta oss?

 

Aqua Avloppsrensning AB är placerat i Kallhäll, Järfälla. Vårt arbetsfält sträcker sig över hela Storstockholm (Solna, Bromma, Stockholm, Spånga, Farsta, Haninge, Huddinge, Sundbyberg, Jakobsberg, Kallhäll, Kungsängen, Bro, Bålsta, Enköping mfl.)

Vi har fasta priser. Våra kunder är Statliga verk, Privatpersoner, Bostadsrättsföreningar, Fastighetsbolag, Rörfirmor, Kommuner, Byggföretag m.m.