Vi löser era avloppsproblem 08 - 33 81 31

Aqua Avlopp

Med nu 30 års erfarenhet av fastighetsförlagda avloppssystem vågar vi påstå att vi har den kompetens som krävs.

Vi utför Högtrycksspolning, Stamspolning, Rörinspektion, Akuta avloppsproblem, Besiktningar, Felsökningar, Ledningslokalisering, Fruset avlopp/ Vatten, Maskinrensning/ fräsning. Vi utför uppdrag åt Bostadsrättsföreningar, Fastighetsbolag, Rörfirmor, Kommuner, Byggföretag, etc.

Vi har företaget placerat i Kallhäll, Järfälla. Vårt arbetsfält sträcker sig över hela Storstockholm (Solna, Bromma, Stockholm, Spånga, Farsta, Haninge, Huddinge, Sundbyberg, Jakobsberg, Kallhäll, Kungsängen, Bro, Bålsta, Enköping mfl.) med fasta priser och våra kunder är allt från statliga verk till privatkunder.

Välkommen med er offertförfrågan. Kontakta oss, så hittar vi lösningen på era ev. avloppsproblem.

Rörinspektion

Rörinspektion

Vid återkommande stopp i ett avlopp är kameran ett ovärderligt hjälpmedel för att finna orsaken till stoppen. Vill man ha en bedömning/besiktning av ledningarna vid en rörinspektion så har vi den kamera utrustning som krävs för att filma ledningarna från 18 mm – 400 mm. Aqua avloppsrensning AB är ett auktoriserat TV-inspektionsföretag och är medlem i SSTT, STVF (Sveriges TV-inspektionsföretag)

Stamspolning

Stamspolning

Aqua Avloppsrensning AB utför Stamspolning för att undvika stamstopp, översvämningar, fuktskador och därmed höga självrisker måste man underhållsspola avloppssystemet i fastigheten. Skador som uppstår på grund av igensatta ledningar är både kostsamt och skapar obehag för de boende.

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning

Hetvattenspolning/ ångning. Denna metod används företrädelsevis i restaurangkök och liknande, man kan med fördel använda denna metod även vid vanliga stamspolningar. Hetvattnet i kombination med det höga trycket gör att fettbeläggningen i rören smälter. Vid frusna avlopp tinar vi även vattenledningar och avlopp om det bildas isproppar i rören, givetvis med rätt slang för avsedd ledning.