Fruset vatten och avlopp

Frusna vattenledningar samt avlopp tinar vi med våra egna hetvattenpannor som sitter monterade i våra fordon. Och självklart med rätt slang till avsedd ledning.

Dessa arbeten kräver att VA-verket kontaktas för avstängning av ventil i gata. Vi stänger och sätter på endast med deras medgivande.

I vissa fastigheter är det äldre rör som ibland kan behövas bytas ut vid dessa arbeten, men det löser sig alltid.

Högtrycksspolning Stockholm

Aqua Avloppsrensning AB sträcker sig över hela Storstockholm (Solna, Bromma, Stockholm, Spånga, Farsta, Haninge, Huddinge, Sundbyberg, Jakobsberg, Kallhäll, Kungsängen, Bro, Bålsta, Enköping mfl.) med fasta priser. Våra kunder är statliga verk, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Fruset vatten och avlopp