Högtrycksspolning

Rörinspektion

Rörinspektion

Vid återkommande stopp i ett avlopp är kameran ett ovärderligt hjälpmedel för att finna orsaken till stoppen. Vill man ha en bedömning/besiktning av ledningarna vid en rörinspektion så har vi den kamera utrustning som krävs för att filma ledningarna från 18 mm – 225 mm. Aqua avloppsrensning AB är ett auktoriserat TV-inspektionsföretag och är medlem i SSTT, STVF (Sveriges TV-inspektionsföretag)

Högtrycksspolning

Hetvattenspolning / ångning

Denna metod används företrädelsevis i restaurangkök och liknande, man kan med fördel använda denna metod även vid vanliga stamspolningar. Hetvattnet i kombination med det höga trycket gör att fettbeläggningen i rören smälter. Vi tinar även vattenledningar och avlopp om det fryser och bildas isproppar i rören, givetvis med rätt slang för avsedd ledning.

Fruset vatten och avlopp

Fruset vatten och avlopp

Frusna vattenledningar samt avlopp tinar vi med våra egna hetvattenpannor som sitter monterade i våra fordon. Och självklart med rätt slang till avsedd ledning.

Dessa arbeten kräver att VA-verket kontaktas för avstängning av ventil i gata. Vi stänger och sätter på endast med deras medgivande.

I vissa fastigheter är det äldre rör som ibland kan behövas bytas ut vid dessa arbeten, men det löser sig alltid.

Högtrycksspolning Stockholm

Stamspolning

För att undvika stamstopp, översvämningar, fuktskador och därmed höga självrisker måste man underhållsspola avloppssystemet i fastigheten. Skador som uppstår på grund av igensatta ledningar är både kostsamt och skapar obehag för de boende.

Maskinrensning / Fräsning

Hård beläggning i ledningar fräser vi idag med hjälp av fjärrstyrd fräsmaskin som är tystgående och smidig i alla typer av miljöer. Fräsning är en mycket effektiv metod vid exempelvis vid kraftiga rotintrång, grov rostbeläggning, betongrester eller liknande.

Ledningslokalisering

Ledningslokalisering

Vid tveksamheter eller då ritningsunderlag saknas så kan vi med hjälp av en sond lokalisera riktningen av en ledning.