Rörinspektion

Vid återkommande stopp i ett avlopp är kameran ett ovärderligt hjälpmedel för att finna orsaken till stoppen. Vill man ha en bedömning/besiktning av ledningarna vid en rörinspektion så har vi den kamera utrustning som krävs för att filma ledningarna från 18 mm – 400 mm. Aqua avloppsrensning AB är ett auktoriserat TV-inspektionsföretag och är medlem i SSTT, STVF (Sveriges TV-inspektionsföretag)

För att felsöka, besiktiga eller statuskontrollera  ett avlopp, används Rörinspektionskameror. Vi har kameror för avlopp 40mm-600mm, rörålskameror samt motorvagn.

Efter avslutad inspektion levereras alltid materialet i form av en USB-sticka samt ett pappersprotokoll till kunden.

Rörinspektion

Utförda samt pågående rörinspektioner. Dimensioner 40mm- 400mm

  • Naturhistoriska Riksmuseet -15
  • Midroc Construction, Göran Perssons väg Solna -15
  • Ursvik Sundbyberg, Inspekterat hundratalet nya lägenheter före inflyttning på uppdrag av Rörcompaniet AB/ Stefan Ring
  • Ursvik Sundbyberg, inspektion av spillvattenledningar i platta flerbostadshus, nyproduktion på uppdrag av Birka rör AB.
  • Årsta, Gullmarsvägen samt Ejdervägen i Farsta. Rörinspektion av nya dag samt spillvattenledningar. På uppdrag av Rörspecialisten AB.
  • Hökarängen , inspektion samt lokalisering av dagvattenledningar i 5 punkthus. På uppdrag av TR3 rör AB, Mats Gransjö
  • Årsta slott i Haninge, inspektion, lokalisering, relining på uppdrag åt KE-pump AB.
  • Frihamnen Stockholm, rörinspektion av diverse avlopp, felsökning samt lokalisering. På uppdrag av Klimatrör AB. Jan Larsson