Vi löser era avloppsproblem

Aqua Avloppsrensning AB har nu snart 30 års erfarenhet av fastighetsförlagda avloppssystem vågar vi påstå att vi har den kompetens som krävs för att ge våra kunder ett väl fungerande avlopp, det må vara gammalt eller nytt. Underhållsspolning av hela fastigheter ”stamspolning”, felsökning vid återkommande problem, rörinspektion med kamera, ledningslokalisering av ledningar.

Akuta stopp löser vi på direkten !

Aqua Avloppsrensning AB

har varit med under utvecklingen av allt modernare teknik inom högtrycksspolning och kamerainspektion av avlopp. Som på ett långsiktigt sätt ger våra kunder ett problemfritt avloppssystem.

När det gäller stamspolning av kök så rekommenderar vi att göra detta ca: vart 4-5:e år, men det skiljer ju såklart mellan fastigheterna då det beror både på rördragningars längd,fall samt rutiner vid det egna köket.

Vi har idag 3 st fullt utrustade spolbilar med kompetent och erfaren personal. Vi är auktoriserade inom rörinspektion av avlopp med fastighetskameror.

Vårt arbetsfält sträcker sig över hela Storstockholm och våra kunder är från statliga verk till privatkunder. Välkommen med er offertförfrågan.
Solna, Bromma, Stockholm, Spånga, Farsta, Haninge, Huddinge, Sundbyberg, Jakobsberg, Kallhäll, Kungsängen, Bro, Bålsta, Enköping mfl.