Stamspolning

Aqua Avloppsrensning AB utför Stamspolning för att undvika stamstopp, översvämningar, fuktskador och därmed höga självrisker.Skador som uppstår på grund av igensatta ledningar är både kostsamt och skapar obehag för de boende.

Man bör alltid underhållsspola avloppssystemet i fastigheten. När det gäller stamspolning av kök så rekommenderar vi att göra detta ca: vart 5:e år. Men det skiljer ju såklart mellan fastigheterna då det beror både på rördragningars längd, fall samt rutiner vid det egna köket.

Vid högtrycksspolning av köksstammar så utförs det med hetvatten och roterande munstycken.

Efter beställning från er så tar vi hand om avisering av samtliga lägenheter/lokaler vilket vi normalt gör 1 vecka före start.

Högtrycksspolning Stockholm

Aqua Avloppsrensning AB sträcker sig över hela Storstockholm. (Solna, Bromma, Stockholm, Spånga, Farsta, Haninge, Huddinge, Sundbyberg, Jakobsberg, Kallhäll, Kungsängen, Bro, Bålsta, Enköping mfl.) med fasta priser. Våra kunder är statliga verk, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Stamspolning